Author

admin

Ropörtaj

Röportaj: Akınrobotics

Röportaj: Akınrobotics Konu: Robotlar, Yapay Zeka ve Akınrobotics Röportör: Ali ERŞİN (LL.M.) / Hukuk ve Bilişim Dergisi Genel Koor. Röportaj Veren: Arifegül PATATE (Akınrobotics Ürün ve Proje Departmanı) Dünyanın ilk insansı robot fabrikası AKINROBOTICS, robotik teknolojiler alanında Türkiye’nin en büyük…

Yapay Zeka Hukuku

Yapay Zekâ ve Otonomlaşma

Yapay Zeka ve Otonomlaşma İş Dünyası Yeni Bir Paradigmaya mı Geçiyor? Özet Yapay zeka ve otonomlaşma, çağımızın en çarpıcı teknolojik gelişmeleri olup geniş bir yelpazede potansiyel uygulamalara sahiptirler. Bu teknolojiler, birçok sektörde iş süreçlerini dönüştürme ve hatta çeşitli alanlarda toplumsal…

Kripto Para Hukuku

Howey Testi ve Kripto Paralar

Howey Testi ve Kripto Paralar Türkiye ve dünyada her geçen gün artan bir hızla gündelik hayatın bir parçası olan kripto paraların hukuki düzlemdeki yansımaları pek çok açıdan değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Kripto paraların menkul kıymet niteliğini haiz olup olmadığı ise tartışılagelen…

Telif Hukuku

Çalışanların Meydana Getirdikleri Yazılımlar Üzerinde Hak Sahipliği

Çalışanların Meydana Getirdikleri Yazılımlar Üzerinde Hak Sahipliği Konuk Yazar: Doç. Dr. Pelin KARAASLAN / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GİRİŞ Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi, hayatımızın pek çok yönünde dijital dönüşümleri ve teknolojik yenilikleri beraberinde getirmiştir. Buna bağlı olarak yazılım geliştirme…

Kripto Para Hukuku

DAO’ların Yapısı Ve Hukuki Niteliği

DAO’ların Yapısı Ve Hukuki Niteliği 1-     Genel Olarak Merkezi olmayan özerk organizasyon olan DAO (Decentralized Autonomous Organization)’lara ilk referanslar 1990’lı yıllarda yapılmış olsa da modern anlamda ilk DAO kavramı Bitcoin’in ortaya çıkışından 1 kaç yıl sonra olmuştur (Hassan ve De…

Ropörtaj

Röportaj: Info VR

Röportaj: Info VR Konu: Info VR, Gayrimenkul’de Metaverse Deneyimi Röportör: Ali ERŞİN / Hukuk ve Bilişim Dergisi Genel Koor. Ropörtaj Veren: Enes ŞAHİN / Info VR Ekibi INFOVR ülkemizde bu alanda başarılar elde etmiş bir takım. Bu anlamda bu takımın…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Sağlık Verilerinin Anonimleştirilmesi

Sağlık Verilerinin Anonimleştirilmesi Giriş Kişisel verilerin  varlığı ve korunması geçmişten bugüne kadar önemi artarak devam eden bir alandır. Geçmiş tarihlere bakıldığında henüz teknolojik gelişmeler kendini belirgin olarak hissettirmiyorken dahi kişisel veriler veri sahibi tarafından  korunmak istenmekte bu alanda imkanların elveriği…