Tag

AB

Kripto Para Hukuku

MİCA ve Getirdikleri

MiCA VE GETİRDİKLERİ Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) Avrupa Birliği nezdinde kripto varlıklara ilişkin kapsamlı ve düzenli bir çalışma ortaya koyan hukuki düzenleme olarak kripto varlık hizmetleri ile iştigal eden tüm Avrupa Birliği kişilerini yakinen etkilemesinin yanı sıra kripto varlıkların…

İnternet Hukuku

Dijital Teknolojiler, Modernite ve Dijital Otoriterlik

Dijital Teknolojiler, İnsan Hakları ile Elektronik Demokrasi, Modernite ve Dijital Otoriterlik Giriş Toplumun mevcut dijitalleşme aşamasının ölçeği ve sonuçları kuşkusuz doğası gereği devrimcidir ve hem beklentilerin ötesinde hem de dünya hakkında yeni fikirler doğurur. Aynı zamanda, toplumun dijitalleşmesi, insani bilgi…

Kripto Para Hukuku

AMLD 6 ve Kripto Para Regülasyonları

AMLD6 ve Kripto Para Düzenlemeleri A. Kara Para Aklama Nedir? Kara para; kısaca, yasalarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi neticesinde elde edilen maddi menfaatler biçiminde tanımlanabilir. [Coşkun, 2003: 230] (AMLD 6) Kara para aklama ise, suç ile elde edilen gelirlerin,…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

GDPR ve KVKK’nın Mukayesesi

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ(GDPR) VE TÜRKİYE’DEKİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN MUKAYESESİ Özet             Avrupa’da özellikle sanayinin gelişmesinden sonra dijital hayattaki ilerlemeler ivme kazanmış ve bu minvalde kişiler arasındaki etkileşim de artmıştır. 20. yüzyılın ortalarında internetin yaygınlaşması ve iletişim…