Tag

aihm

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Belediyelerde Kişisel Verilerin Korunması

BELEDİYELER ve KVKK Konuk Yazar: M.Lamih ÇELİK Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Giriş 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamının belirlendiği 2. Maddesinde Kanun hükümlerinin hangi hallerde uygulanacağı belirtilmektedir. Yani Kanunun uygulanmasında kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallara uyma bakımından…