Blockchain Hukuku

Uzun Bir Şiirin Son Kafiyesi: Blokzinciri

Blokzinciri Konuk Yazar: Ahmet USTA / Blockchain Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Beşeriyetin zihninde şekillenen fikirlerin toplumsal mutabakatı sağlarken oynadığı rol en az insanlık tarihi kadar derin bir maziye sahip. Diğer yandan avam için eliyle dokunmadığı, tadına bakamadığı kavramları kabullenmekte yaşadığı…