Tag

bilgisayar

Blockchain Hukuku

Metaverse Dünyalarının Hukuki Niteliği

1.     Metaverse Dünyalarının Hukuki Niteliği Yazar: Av. Ali ERŞİN (LL.M.) / Hukuk ve Bilişim Dergisi Genel Koor. 1. 1. Genel Olarak Metaverse teknolojisi, yukarıda da ayrıntılı bahsettiğimiz üzere içerisinde birçok farklı teknolojiyi ve içerik türünü barındıran, özellikle son yıllarda hem…

İnternet Hukuku

Hukuk Bilişimi

Hukuk Bilişimi Giriş Bilgi birikimi süreci ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan uygarlığın gelişim tarihinde, birçok araştırmacı, bilgi işleme alanındaki önemli değişiklikler nedeniyle birkaç aşamaya dikkat çekiyor. Bu değişiklikler, insan toplumunda önemli niteliksel dönüşümlerle sonuçlandı. Bu tür değişiklikler genellikle yazının…

Fintech Hukuku

Bankacılık Suçları – 1

Bankacılık Suçları 1-Giriş Günümüzde, mevduatların kabulü, tutulması, kredi verilmesi, katılım fonları aracılığı ile fon toplanması ve bu fonların tutulması alanlarında faaliyet gösteren ve ekonominin yapıtaşı olarak inşa edilmiş olan “bankalar”, ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile sıkı düzenlemelere tabi tutulmuştur. (bankacılık…

Bilişim Suçları

Bilişim Alanında Suçlar: Bilişim Suçları

BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR Topluluk Köşesi: Gülçin DEMİRCAN / İTİCÜ Hukuki Düşünce Topluluğu 1.GİRİŞ Bilişim; bilginin aktarılması, organize edilmesi, saklanması, yeniden elde edilmesi, değerlendirilmesi ve dağıtımı için gerekli olan metotlardır. Hem verilerin işlenmesini hem de işlem sonuçlarının aktarılmasını yani veri iletişimini…

Bilişim Suçları, İnternet Hukuku

Adli Bilişimde Arama ve El Koyma

ADLİ BİLİŞİMDE ARAMA VE ELKOYMA Yazar: Av. Yasin BOZYEL 1.Giriş        Teknolojinin hızla gelişim gösterdiği dijital çağımızda elektronik cihazların ve internet teknolojisinin hayatımızın her alanında yer almasını ve hayatımızı büyük oranda kolaylaştırmasını sağlamakta; hatta bu kolaylık sosyal yaşamın yanında ticari…

Marka ve Patent Hukuku

Fikri Mülkiyet Açısından Yazılımların Korunması

Dünyada Fikri Mülkiyet Bağlamında Yazılımların Korunması 1.Giriş Günlük hayatımızda birçok yere sahip olan ve öneminin gittikçe arttığı bilişim teknolojileri ve yazılımlar hızla gelişmekte olup, günümüzün vazgeçilmezlerinden biri haline gelen büyük bir araçtır. Hayatımızı kolaylaştıran bu teknoloji yaşamımızda büyük bir rol oynamaktadır….

E-Spor Hukuku

E-SPOR HUKUKU VE E-SPORUN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU

E-Spor Hukuku ve Türkiye’deki Durumu Topluluk Köşesi: Şehlanur ÇİÇEK – YBÜ Hür Fikirler Kulübü Globalleşen dünya düzeninde teknoloji oldukça önemli bir yer edinmiş, insanlar hayatını sanal mecralardan idame edecek seviyeye ulaşmıştır. Günümüzde sosyal ilişkilerin, ticari sözleşmelerin ve hatta sporun sanal…

Hukuk ve Bilişim Dergisi

Siber Zorbalık

Siber Zorbalık ve Türleri Giriş Günümüzde telefon, bilgisayar veya internet gibi bilgi ve iletişim araçları artık hepimizin hayatında büyük yer tutmaktadır. Sosyal medya faktörünün de devreye girmesiyle bireyler arası iletişim kitlesel boyuta ulaşmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte artık dakikalar içinde haberleşebiliyor,…

Hukuk ve Bilişim Dergisi, İnternet Hukuku

Yargıda E-Duruşma Dönemi

Yargıda E-Duruşma E-Trıal In Turkısh Judıcıary System Konuk Yazar: Av. Cemal ARAALAN[1]* ÖZ Covid-19 pandemi salgının zorunlu kıldığı şartlar sonucunda, sanal ortamda ortamda duruşmaların gerçekleştirilmesine yönelik ihtiyaç artmış olup bunun neticesinde ise dünyada ve Türkiye’de bu alanda çok önemli birtakım…