Tag

blockchain teknolojisi

Blockchain Hukuku

Blockchain Teknolojisi ve İspat Hukuku

Blockchain Teknolojisinin İspat Hukukundaki YeriGİRİŞ          Medeni yargılama hukukunun temel amaçlarından biri de kişiler arasındaki hukuki itilaflara adil bir çözüm bulmaktır. Bunun sağlanabilmesi için itilafa taraf olanların iddialarını, bunları doğrulayan belgelerini veya diğer delilleri mahkeme huzuruna getirmeleri gerekir. (blockchain teknolojisi)…

Blockchain Hukuku

Uzun Bir Şiirin Son Kafiyesi: Blokzinciri

Blokzinciri Konuk Yazar: Ahmet USTA / Blockchain Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Beşeriyetin zihninde şekillenen fikirlerin toplumsal mutabakatı sağlarken oynadığı rol en az insanlık tarihi kadar derin bir maziye sahip. Diğer yandan avam için eliyle dokunmadığı, tadına bakamadığı kavramları kabullenmekte yaşadığı…

Blockchain Hukuku

Tedarik Zincirinde Blockchain Kullanımı

Tedarik Zinciri ve Blockchain Teknolojisi Konuk Yazar: Dilek AŞAN / Taksim Danışmanlık Hizmetleri Kurucu Genel Müdürü Giriş                 Blockchain ya da blok zinciri, tüm dünyada son yılların en önemli teknolojilerinden biri. Öyle ki gelecekte iş ve eğitim hayatımızın ve hatta…