Tag

hmk

Blockchain Hukuku

Akıllı Sözleşmelerin Delil Niteliği

Akıllı Sözleşmelerin Delil Niteliği GİRİŞ İspat Hukukuna Göre Delillerin Kabul Edilebilirliği Sorunu Akıllı sözleşmelerin delil niteliği hakkında bazı tartışmaları ele almadan önce hem milli hukuk hem de milletlerarası özel hukukun önemli konulardan biri olan ispat hukuku hakkında bazı hususları tespit…

Blockchain Hukuku

Blockchain Teknolojisi ve İspat Hukuku

Blockchain Teknolojisinin İspat Hukukundaki YeriGİRİŞ          Medeni yargılama hukukunun temel amaçlarından biri de kişiler arasındaki hukuki itilaflara adil bir çözüm bulmaktır. Bunun sağlanabilmesi için itilafa taraf olanların iddialarını, bunları doğrulayan belgelerini veya diğer delilleri mahkeme huzuruna getirmeleri gerekir. (blockchain teknolojisi)…