Blockchain Hukuku

Blockchain Teknolojisi ve İspat Hukuku

Blockchain Teknolojisinin İspat Hukukundaki YeriGİRİŞ          Medeni yargılama hukukunun temel amaçlarından biri de kişiler arasındaki hukuki itilaflara adil bir çözüm bulmaktır. Bunun sağlanabilmesi için itilafa taraf olanların iddialarını, bunları doğrulayan belgelerini veya diğer delilleri mahkeme huzuruna getirmeleri gerekir. (blockchain teknolojisi)…