Tag

karar

Sağlık Verilerinin Kötüye Kullanılması kvkk av. yasemin arslan ışık (1)
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Sağlık Verilerinin Kötüye Kullanılması

Sağlık Verileri ve KVKK Sağlık hizmetinin tüm aşamalarında tedavi verilerinin ve bilgilerinin kayıt altına alınması birçok açıdan gereklilik içermektedir. Bu bilgiler tedavinin sürekliliğinin yanı sıra bilimsel ve istatistiksel değerlendirmeler için de önemli kaynak işlevi görmüş, toplum sağlığına önemli katkılarda bulunmuştur….

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

İdari Yaptırımlarda Kanunilik İlkesi ve İdari Yaptırımların Kişisel Verilerin Korunması Anlamında İncelenmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” Ve “Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber” Adlı Dokümanlarının İdari Yaptırımlar Hukuku Açısından Çağrıştırdıkları Üzerine Notlar Konuk Yazar: Av. M. Hakan ERİŞ A. Kavram olarak…