Bilişim Suçları

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

TCK 245 MADDESİ KAPSAMINDA BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU -1 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda(TCK) “banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu” Onuncu Bölümde Bilişim Suçları Başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 245. maddesi 01/06/2005 tarihinde 2 madde olarak düzenlenmiştir….