Tag

marka

Marka ve Patent Hukuku

Patentte Yenilik Unsuru

Patentte Yenilik Unsuru Yazar: Av. Kanan İBRAHİMLİ (LL.M.) İçindekiler GİRİŞ. 1 PATENT HUKUKUNDA YENİLİK UNSURU.. 1 BULUŞ KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR. 2 YENİLİK ARAŞTIRMASI 5 SONUÇ.. 6 KAYNAKÇA. 7 Giriş Patent verilebilirlik şartlarına bakıldığında yenilik şartı ilk incelenen şart olması sebebiyle…

Marka ve Patent Hukuku

Marka Korumasının Sınırlanması

Marka Korumasının Sınırlanması Giriş Serbest rekabetin yaşandığı bu dönemde işletmeler ve tüketiciler için vazgeçilmez bir unsur haline gelen, fikri haklar içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve öğretide üzerinde çeşitli tanımlamalar yapılan marka, en genel tanımı ile bir işletmenin…

Marka ve Patent Hukuku

Uluslararası Marka Tescili

Uluslararası Marka Tescili Giriş Marka tescilinin getirdiği haklar, yalnızca tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer bir markanın başka ülkelerde de korunması isteniyorsa, markayı o ülkelerde de tescil ettirmek gerekmektedir. Ancak başka ülkelerde tek tek başvuru yapmak yerine, bazı yollar ile…

google telif google'ın telif ödemesi haber cahit suluk girişimlerin exit süreçleri
Telif Hukuku

Haber İçin Google’ın Telif Ödemesi

Haber İçin Google’ın Telif Ödemesi Konuk Yazar: Av. Doç. Dr. Cahit Suluk Haberin Dijitalleşmesi ve Google Johann Carolus, 1605 yılında ilk gazeteyi çıkardığında, yatırımının korunması için hukuki koruma talep etti, ancak bu istemi reddedildi. Daha da önemlisi tarih boyunca yasa…

Marka ve Patent Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet ve Hukuk Giriş  Mülkiyetin kelime anlamı, “sahiplik”tir. Mülkiyete sahip olan kişiye tanınan haklara “mülkiyet hakkı” denir. Hukukî bir terim olarak mülkiyet hakkı “kişiye, kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma ve…

Marka ve Patent Hukuku

Marka Birleşmeleri

Marka Birleşmeleri 1.Giriş   Marka birleşmeleri, özünde tüketicilerin ürün hakkındaki algılanan kalitelerini arttırarak, onların ürünle ilgili tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. [Rodrigue ve Biswas, 2004] Marka birleşmelerinin temelini farklı gayeler oluşturmaktadır. Bunlar; Erişmeye girilen markanın sahip olduğu olumlu çağrışımlar…

Marka ve Patent Hukuku

Marka Rüçhan Hakkı ve Türkiye’de Yararlanma

Markada Rüçhan Hakkı Ve Türkiye’de Yararlanma Giriş Marka sahibi başvuru veya tescilinin yapıldığı ülkede, tescilin kendisine o devletin mevzuatı ile sağlanan haklara sahiptir. Korumanın başka ülkeleri de kapsaması için başvuru ve tescilin o ülkelerde de yapılması gerekir. Bu nedenle geniş…

Marka ve Patent Hukuku

Marka Hükümsüzlüğü ve Kötüniyet

Marka Hükümsüzlüğünde Kötüniyet Kavramı Konuk Yazarlar: Av. Ömer BAŞAR – Av. Lerzenur ASAN ELİK I. Marka Hükümsüzlüğü ve SMK Marka hükümsüzlüğü temel olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nu (“SMK”) m. 25 ve m. 27’de düzenlenmiştir. SMK m. 25/1’de hükümsüzlük sebepleri…

Marka ve Patent Hukuku

Telif Hakları İhlali ve Erişimin Engellenmesi

Telif Hakları İhlalinde Erişim Engellenmesi Yazar: Av. İrem Deniz ENKÜR   1.Giriş  İnternetin hayatımızın vazgeçilemez bir şekilde merkezine yerleşmesi sonucu akla gelebilecek bir dolu etkinlik internete uyumlanmış, sanal ortamda kendine bir yer bulmuş oldu. Hayatımıza giriş amacı olan bilgi aktarımı,…