Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

ULUSLARARASI TAHKİM KARARININ TANINMASI, TENFİZİ İLE  YABANCI DEVLETLERİN İCRADAN BAĞIŞIKLIK SAVUNMASI

Uluslararası Tahkim Kararının Tanınması, Tenfizi ile Yabancı Devletlerin İcradan Bağışıklık Savunması Konuk Yazar: DR. Serhat ESKİYÖRÜK* ÖZET Kamu kurum ve kuruluşlarının özel hukuk ilişkilerinde daha sık şekilde yer almalarıyla birlikte, bu ihtilafların tahkim yoluyla çözümü, tahkim yargılaması sonucu verilen kararların…