Yapay Zeka Hukuku

Yapay Zekanın Hukuki Statüsü

Yapay Zeka ve Hukuki Durumu Giriş Hukuk tarihine ve toplumların hukuki düzenlemelerine bakıldığında, bazı insanlar (köle, etnik grup, ırk vb. sebeplerle) hak ve borç sahibi olabilen “kişi” olarak kabul edilmeyip yalnızca hukukun bir objesi olarak kabul edilmektedir. İşbu, insani özellik…