Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Mahkeme Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması

Mahkeme Kararları ve KVKK Kişisel Veri Kişisel verilerin neler olduğunun tanımı açık olmamakla birlikte kanun kapsamında kişisel veriler kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikte bir kişiye ait olan her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Buna göre her hangi bir kişiyi belirleyebileceğimiz…