GENEL BİR DEĞERLENDİRME : HUKUK PRATİĞİNDEKİ YAPAY ZEKA KAVRAMI

Giriş

Modern dünyada toplum ve insanların hayatında giderek daha fazla yer kaplayan dijital teknolojilerde hızlı bir gelişme yaşanıyor.

“Dünya hızla değişiyor” neredeyse her gün duyduğumuz, okuduğumuz bir ifade.

Birkaç on yıl önce hepimiz tuşlu telefonlar kullanıyorduk ve İnternet seçilmiş bir azınlığın elindeydi. Belki 10’larca yıl sonra karşımıza çıkacak olan teknolojileri günümüzde yine o güçlü, zengin, seçilmiş , elit azınlık aktif olarak kullanmaktadır.

Hukuku daha anlaşılır, yönetilebilir, kullanışlı, erişilebilir ve öngörülebilir kılmak için bilgisayar ve matematik teknikleri…

Bu kavrama bakıldığında benzer fikirlerin kökenlerinin 1600’lü yıllarda Gottfried Leibniz’e kadar uzandığı görülmektedir.

Gottfried Wilhelm Leibniz, Alman matematikçi, filozof, hukukçu ve dönemin idarecilerine danışmanlık yapmış bir entelektüeldir.

Matematik tarihi ve felsefe tarihinde önemli bir yer tutar.

Leibniz, Isaac Newton’dan bağımsız olarak “Sonsuz küçük” teorisini geliştirmiştir.

Mekanik hesaplayıcılar alanında en üretken insanlardan biri oldu. Pascal’ın hesaplayıcısına otomatik çarpma ve bölme fonksiyonlarını eklemeye çalışırken, 1685’te çarklı hesaplayıcıyı ilk tanımlayan insan oldu ve aritmometre -ilk toplu üretilen mekanik hesaplayıcı- kullanarak Leibniz çarkını icat etti.

Leibniz, toplama makinesinin ünlü mucitlerinden biri olan bir matematikçiydi; ama aynı zamanda hukuk eğitimi de aldı ve hukukun resmi matematiksel yöntemlerle iyileştirilmesi olanakları hakkında ilk düşünenlerden biri oldu.

Yakın tarihte, yirminci yüzyılın ortalarından başlayarak, bilgisayar bilimi ve yapay zekadan gelen fikirlerin incelenmesi ve bunların hukukta uygulanması daha aktif bir şekilde gelişmeye başladı.

Yapay zekanın hukukta uygulanmasının tarihi, yapay zekaya yönelik daha genel araştırma yöntemleriyle neredeyse paraleldir. Daha geniş anlamda yapay zekaya benzer şekilde, yasal yapay zeka başlangıçta öncelikle bilgi aktarımına ve kurala dayalı hukuk sistemlerine odaklandı.

Araştırmaların çoğu üniversite laboratuvarlarında başladı ve faaliyetlerin çoğu Avrupa’da gerçekleşti.

1970 ile 1990 yılları arasında, yapay zeka ve hukukun kesişimindeki ilk projelerin çoğu, hukuki argümantasyonun biçimsel olarak modellenmesine odaklandı.

1987’den bu yana, yapay zeka tekniklerinin hukukta uygulanmasına yönelik bu seçeneklerin sunulduğu düzenli Uluslararası Yapay Zeka ve Hukuk Konferansları (ICAIL) düzenlenmektedir.

Yapay zeka ve hukukun kesişimindeki ilk araştırmacılar arasında Anne Gardner, L. Thorne McCarty, Kevin Ashley, Radboud Winkels, Market Sergot, Richard Susskind, Henry Prakken, Robert Kowalski, Trevor Bench-Capon, Edwina Rissland, Kincho Law, Karl Branting yer alıyordu. Branting), Michael Genesereth, Roland Vogl, Bart Verheij, Guido Governatori, Giovanni Sartor, Ronald Stamper, Carole Hafner), Layman Allen ve daha pek çok mükemmel araştırmacının hepsine değinmek makalelere sığmayacaktır.

Ancak 2000’li yıllardan itibaren yapay zeka ve hukuk uygulamaları, yapay zeka alanının geri kalanı gibi bilgi aktarım tekniklerinden uzaklaşarak makine öğrenimi temelli yaklaşımlara doğru yöneldi.

Yapay zekanın hukuki uygulamalardaki yeni uygulamalarının çoğu, legaltech startup’ları tarafından geliştirilmekte ve hukuki uygulamaların verimliliğini çeşitli şekillerde artırmak için tasarlanmaktadır.

Yapay zekanın hukuki uygulamasındaki diğer daha ileri atılımlar arasında Stanford Üniversitesi’ndeki CodeX Hukuk Bilişimi Merkezi gibi hukuk mühendisliği alanındaki disiplinler arası üniversite araştırma merkezleri yer alıyor.

Süreçte, yapay zekanın hukuki uygulamalarda kullanımını anlamaya yönelik yararlı bir yaklaşım tanımlanabilmektedir.

Yapay zeka kullanıcılarını kavramsal olarak üç kategoriye ayırmak mümkündür: Hukuk yöneticileri (yani, hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere hukuku oluşturan ve uygulayanlar) hakimler, yasa koyucular, idari yetkililer ve polis, istihbarat, jandarma, kolluk kuvvetleri),

Hukuk uygulayıcıları (yani hukuk uygulamalarında yapay zekayı kullananlar, özellikle avukatlar) ve faaliyetleri kanunla düzenlenen kişiler (yani kamu, iş dünyası ve kanunlarla yönetilen kuruluşlar).

Hukuki uygulamada yapay zeka

Hukukçular ve Avukatlar…
Hukuk uygulayıcıları, müvekkillere danışmanlık yapmak, hukuki pozisyonların gücünü değerlendirmek, risklerden kaçınmak, sözleşmeler ve diğer belgeleri hazırlamak, hukuki işlemlere katılmak ve diğer birçok faaliyet dahil olmak üzere birçok farklı hukuki görevi yerine getirir.

Yapay zekanın hukuki uygulamada nereye gidebileceğine ve nereye daha sınırlı olabileceğine dair bazı dersler, teknoloji yardımıyla dava keşfi ve inceleme yazımı gibi örneklerden bir araya getirilebilir.

Prospektif duruşma öncesi analiz, duruşma için kanıt toplama sürecini ifade eder. Modern ticari davalarda bu genellikle karşı tarafın avukatı tarafından sunulan çok sayıda belgenin elde edilmesini ve incelenmesini içerir.

2000’li yılların ortalarında, elektronik analizin ortaya çıkışıyla, tahmine dayalı programlama ve teknoloji destekli inceleme mümkün hale geldi.

Tahmine dayalı programlama, amacı yasal amaçlarla analiz sırasında ilgili olabilecek veya olmayabilecek belgeleri otomatik olarak tanımlamak olan bilgisayar tabanlı belge inceleme tekniklerinin tüm sınıfının genel adıdır.

Daha yakın zamanlarda, bu tahmine dayalı programlama teknolojileri, bu faaliyetlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olmak için makine öğrenimi ve bilgi aktarımı gibi yapay zeka tekniklerini kullanmaktadır.

Elektronik analizin gelişmesiyle bağlantılı olarak, belirli davalarla ilgili belge hacimleri yüzbinlerce, bazen de milyonlarca belgeye dönüşmeye başladığından, bu tür otomatik inceleme yazılımları gerekli hale geldi; bilinir ki bu, insan yeteneklerinin çok ötesine geçiyor çoğu zaman.

Yapay zekanın hukuki uygulamada kullanılmasının bir diğer ilginç alanı da hukuki sonuçların tahmin edilmesidir. Avukatların müvekkilleri için gerçekleştirdiği geleneksel işlevlerden biri, müvekkilin argümanlarını ve müvekkilin hukuki konumunu varsayımsal veya gerçek bir duruşmada tartmaktı.

Dava sonuçlarında, bir davanın sonucu hakkında sezgi yerine verilere dayalı tahminlerde bulunmak ve davayı kazanma şanslarını değerlendirme sürecini kolaylaştırmak için makine öğrenimi sistemlerini kullanılmaktadır.

Genel olarak, günümüzde hukukçular çok soyut olanlardan rutin ve mekanik olanlara kadar çeşitli görevleri yerine getirmektedir.

Aynı zamanda, modern yapay zekanın ancak bir araya getirebileceği bazı temel yapılara veya kalıplara sahip olması durumunda hukuki bir görevi otomatikleştirebilmesi çok daha olasıdır.

Öte yandan hukuki görevler soyut düşünmeyi, problem çözmeyi, savunuculuğu, müşteri danışmanlığını, duygusal zekayı, politika analizini ve büyük resim stratejisini içerir.

Yapay zekanın hukukta nasıl kullanıldığına dair bazı spesifik örnekler:

Büyük hacimli belgelerin görüntülenmesi. Yapay zeka destekli araçlar, büyük hacimli belgeleri hızlı ve doğru bir şekilde incelemek için kullanılabilir. Bu, avukatlara önemli ölçüde zaman kazandırabilir ve avukatlar daha önemli görevlere odaklanabilirler.

Yasal araştırma: Yapay zeka, geniş yasal bilgi veri tabanlarını aramak ve analiz etmek için kullanılabilir. Bu, avukatların ilgili emsal kararları ve mevzuatı hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olabilir.

Tahmine Dayalı Analitik : Yapay zeka, yasal davaların sonucunu tahmin etmek için kullanılabilir. Bu, avukatların bir davayı duruşmaya götürüp götürmeyecekleri konusunda daha bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olabilir.

Müzakere: Yapay zeka, avukatların anlaşmaları müzakere etmesine yardımcı olabilir. Bu, avukatların her iki taraf için de adil olan anlaşmalara varmasına yardımcı olabilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü: AI, mahkeme dışındaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanılabilir. Bu, avukatların zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olabilir.

Yapay Zeka ve Hukukun “Kullanıcıları”

Yapay zeka ile hukuk pratiğinin temasının olduğu bazı alanlara dikkat etmekte fayda var. Birincisi, birçok şirket yasal düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olmak için iş mantığı tabanlı politika sistemlerini kullanmaktadır.

Esasen bunlar, çeşitli düzenleyici standartlara uyması veya uymaması muhtemel şirket faaliyetlerine ilişkin genel bilgisayar kurallarını içeren tescilli uzman sistemlerdir.

Örneğin, kampanyaların karmaşık ihracat-ithalat düzenlemelerini dikkate alması gerekir. Uyumluluğu sağlamak için bir şirket, mantıksal teknikleri ve bilgi aktarımını kullanarak ilgili düzenlemelerin modellerini oluşturabilir, iç süreçlerinin ilgili düzenlemeleri ihlal edebilecek faaliyetlerde bulunmamasını sağlayabilir.

Yapay zekanın hukukun uygulanması bağlamında kullanımının bir başka örneği de hesaplanabilir sözleşmeler olarak adlandırılan sözleşmelerle ilgilidir.

Elektronik biçimde ifade edilen yasal sözleşmelere atıfta bulunurlar; bunlarda sözleşmenin konusu bilgisayarın anlayabileceği bir biçimde sunulur.

Sözleşmelerin bilgisayar tarafından okunabilir bir biçimde yazıldığı ve bilgisayarın sözleşmeye gömülü temel ticaret mantığını otomatik olarak yürütmesine olanak tanıyan finans sektöründeki menkul kıymet alım ve satım sözleşmeleri alanında buna iyi bir örnek bulunabilir.

Yapay zekayı hukukta kullanmanın bazı zorlukları şunlardır:

Doğruluk: Yapay zeka hâlâ gelişiminin ilk aşamalarındadır ve her zaman doğru değildir. Avukatlar yapay zeka tabanlı araçlara güvenirken dikkatli olmalı ve sonuçları her zaman iki kez kontrol etmelidir.

Önyargı: Yapay zeka algoritmaları önyargılı olabilir ve bu da adil olmayan sonuçlara yol açabilir. Avukatlar yapay zeka tabanlı araçlardaki önyargı potansiyelinin farkında olmalı ve bunu azaltmak için adımlar atmalıdır.

Etik: Yapay zekanın hukukta kullanılması bir takım etik kaygıları gündeme getirmektedir. Avukatlar bu kaygıların farkında olmalı ve bunlara yönelik adımlar atmalıdır.

Sonuç

Süreçte yapay zekanın ne büyülü yetenekleri ne de insan-bilişsel açıdan zekası vardır. Aksine, modern yapay zeka teknolojisi, belirli dar bağlamlarda yararlı kararlar almasına olanak tanıyan kalıpların, kuralların ve buluşsal göstergelerin oluşturulması yoluyla zekayı dahil etmeden akıllı sonuçlar üretebilmektedir.

Ancak mevcut yapay zeka teknolojisinin sınırlamaları var. Özellikle soyutlamalarla baş etme, anlamlandırma, bilgiyi bir alandan diğerine aktarma ve yapılandırılmamış veya açık uçlu problemlerle çalışma konusunda kötüdür.

Aksine, yapay zekanın başarılı olduğu görevlerin çoğu (örneğin satranç, kredi kartı dolandırıcılığını tespit etmek, tümörleri bulmak), algoritmalar tarafından tespit edilebilecek güvenilir temel kalıpların yanı sıra, açık doğru veya yanlış cevapları olan iyi yapılandırılmış alanlara sahiptir.

Modern yapay zeka teknolojisinin avantajlarını ve sınırlamalarını anlamak, yapay zekanın hukukta uygulanma olanaklarını anlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

İnsanın olduğu yerde, insan, doğa ve dünya ve tüm varlıklar için adaletin öncülü hukukçu insan olmalıdır. Hukuk ve adalet insan işidir. Makine işi olamaz. Bir makine akıllı olamaz. Makinalar, ihtiyaç doğrultusunda ve tescilli evrensel normlar ve değerler doğrultusunda hukuk için aparat olabilirler.

Dr. Bilal Tanrıverdi’nin tüm Blog yazılarına bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Av. Davut GÜRSES’in 10. Sayı’mızda çıkan “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların MASAK Yükümlülükleri” isimli yazısını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Yazar: Dr. Bilal TANRIVERDİ

@btnrvrd

www.bilaltanriverdi.com