Category

Fintech Hukuku

Finansal Teknolojiler olarak da belirtilebilecek Fintech Hukuku, bankacılığın start-uplara da yayılması ile daha da önem kazanmış ve AMLD5 gibi düzenlemeleri de ön plana çıkarmış, kara paranın önlenmesi, elektronik para, API’ler gibi hususları da içermiştir.

Fintech Hukuku

Yeni Nesil Bankacılık: “Neobank”

Yeni Nesil Bankacılık Anlayışı “Neobank”   Giriş: Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber artan dijital yaşama adapte olma isteği günlük hayatın temel dinamiklerini ve çalışma biçimlerini önemli ölçüde değişikliğe uğratmıştır. Bankacılık sektörü de teknolojiyle harmanlanarak dönüşüme uğramış ve FinTech (finansal teknoloji )…

Fintech Hukuku, Hukuk ve Bilişim Dergisi, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

KVKK ve GDPR Bağlamında Açık Bankacılık

Açık Bankacılığın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü Kapsamında Değerlendirilmesi ÖZ Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile önemini gittikçe artıran alanlardan biri olan kişisel verilerin korunması hukuku, birçok hukuk kurumunu yakından ilgilendirmektedir. Bu alanların başında da finansal…

Fintech Hukuku

Elektronik Para Sistemlerinde Güvenlik Riskleri Ve Yönetimi

Elektronik Para Sistemlerinde Güvenlik Riskleri Ve Yönetimi Para ve Tarihi Gelişimi Tarihin ilk devirlerinden beri insanların birbirlerine ihtiyacı olmasından dolayı, başkasının malına veya hizmetine ihtiyacı olmuştur. İlk zamanlarda bunların değişimi takas ile (hukuki anlamıyla trampa) olmasına rağmen, çeşitliliğin ve bölünebilirliğin…

Fintech Hukuku

Bankacılık Suçları – 1

Bankacılık Suçları 1-Giriş Günümüzde, mevduatların kabulü, tutulması, kredi verilmesi, katılım fonları aracılığı ile fon toplanması ve bu fonların tutulması alanlarında faaliyet gösteren ve ekonominin yapıtaşı olarak inşa edilmiş olan “bankalar”, ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile sıkı düzenlemelere tabi tutulmuştur. (bankacılık…