Category

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması hukuk dalından bilgilerimizi alabilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması, KVKK olarak da adlandırılan ve özellikle internet ortamında alınan verilerimizi korumayı amaçlayan hukuk dalıdır.

Blockchain Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Metaverse’te Kişisel Verilerin Korunması

Metaverse Dünyasında Kişisel Verilerin Korunması Giriş             İnternetin icadından bu yana siber uzayda çok fazla gelişme yaşandı ve bu gelişmelerin günlük hayatımızı değiştirdiğini görmekteyiz. Bu gelişimin hızı ivme kazandığı için aslında çok uzak sandığımız geleceğin daha yakında olduğunu düşünebiliriz. Artırılmış…

Fintech Hukuku, Hukuk ve Bilişim Dergisi, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

KVKK ve GDPR Bağlamında Açık Bankacılık

Açık Bankacılığın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü Kapsamında Değerlendirilmesi ÖZ Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile önemini gittikçe artıran alanlardan biri olan kişisel verilerin korunması hukuku, birçok hukuk kurumunu yakından ilgilendirmektedir. Bu alanların başında da finansal…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin İmhası

Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin İmhası Giriş Güven kuruluşu olan bankaların tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Doktrinde hakim olan görüşe göre insanların kıymetli eşyalarını duyulan güven neticesinde yed-i eminlik görevi verilen tapınaklara emanet etmesi bankacılık işlemlerinin başlangıcı olarak anılmaktadır.[1]  Dolayısıyla bankacılığın temel…

İnternet Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Dijital Çağda Çalışanın İrtibatı Kesme Hakkı

Çalışanın İrtibatı Kesme Hakkı GİRİŞ Teknolojide yaşanan gelişmeler, çalışma hayatında yer ve zaman kavramlarının klasik tanımlarını değiştirmiş durumdadır. Günümüzde çalışanların günün belirli bir saatinde işe başladığı ve blok bir süre sonunda çalışmanın sona erdiği tipik çalışma düzenlerinden esnek ve değişken…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Unutulma Hakkı ve Yasal Dayanakları

Unutulma Hakkının Yasal Dayanakları Konuk Yazar: Av. Begüm GÜREL (LL.M.) Giriş Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte bilgiye ulaşım yolları da doğru orantılı olarak artmaya başlamıştır. Bilgiye ulaşırken kullandığımız vasıta ise; çoğunlukla internet bağlantısı yoluyla ulaştığımız dijital ortamlardır. Günümüzde internet kullanımının giderek…