Category

Marka ve Patent Hukuku

Marka ve patent hakları ve marka ve patent kurumu nezdindeki haklar hakkındaki hukuk dalıdır. Marka patent uyuşmazlıkları ve hususları açısından önemli bir hukuk dalıdır.

Blockchain Hukuku, Marka ve Patent Hukuku

NFT’ler ve Marka Hakları

NFT Eserler ve Marka Hakları 1-Genel Olarak İnternetin gelişimi her alanı etkilediği gibi sanat alanını da etkilemiştir. Bu bağlamda artık somut sanat eserlerinin yanına soyut eserler de girmeye başlamıştır. Dolayısıyla, dijital sanatın meydana çıkmasıyla birlikte sanatçılar artık eserlerini internet üzerinden…

Marka ve Patent Hukuku

Uluslararası Marka Tescili

Uluslararası Marka Tescili Giriş Marka tescilinin getirdiği haklar, yalnızca tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer bir markanın başka ülkelerde de korunması isteniyorsa, markayı o ülkelerde de tescil ettirmek gerekmektedir. Ancak başka ülkelerde tek tek başvuru yapmak yerine, bazı yollar ile…

Marka ve Patent Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet ve Hukuk Giriş  Mülkiyetin kelime anlamı, “sahiplik”tir. Mülkiyete sahip olan kişiye tanınan haklara “mülkiyet hakkı” denir. Hukukî bir terim olarak mülkiyet hakkı “kişiye, kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma ve…

Marka ve Patent Hukuku

Marka Birleşmeleri

Marka Birleşmeleri 1.Giriş   Marka birleşmeleri, özünde tüketicilerin ürün hakkındaki algılanan kalitelerini arttırarak, onların ürünle ilgili tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. [Rodrigue ve Biswas, 2004] Marka birleşmelerinin temelini farklı gayeler oluşturmaktadır. Bunlar; Erişmeye girilen markanın sahip olduğu olumlu çağrışımlar…

Marka ve Patent Hukuku

Marka Rüçhan Hakkı ve Türkiye’de Yararlanma

Markada Rüçhan Hakkı Ve Türkiye’de Yararlanma Giriş Marka sahibi başvuru veya tescilinin yapıldığı ülkede, tescilin kendisine o devletin mevzuatı ile sağlanan haklara sahiptir. Korumanın başka ülkeleri de kapsaması için başvuru ve tescilin o ülkelerde de yapılması gerekir. Bu nedenle geniş…

Marka ve Patent Hukuku

Marka Hükümsüzlüğü ve Kötüniyet

Marka Hükümsüzlüğünde Kötüniyet Kavramı Konuk Yazarlar: Av. Ömer BAŞAR – Av. Lerzenur ASAN ELİK I. Marka Hükümsüzlüğü ve SMK Marka hükümsüzlüğü temel olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nu (“SMK”) m. 25 ve m. 27’de düzenlenmiştir. SMK m. 25/1’de hükümsüzlük sebepleri…

Marka ve Patent Hukuku

Telif Hakları İhlali ve Erişimin Engellenmesi

Telif Hakları İhlalinde Erişim Engellenmesi Yazar: Av. İrem Deniz ENKÜR   1.Giriş  İnternetin hayatımızın vazgeçilemez bir şekilde merkezine yerleşmesi sonucu akla gelebilecek bir dolu etkinlik internete uyumlanmış, sanal ortamda kendine bir yer bulmuş oldu. Hayatımıza giriş amacı olan bilgi aktarımı,…