Category

Siber Güvenlik Hukuku

Siber güvenlik hukuku, özellikle son yıllarda artan siber güvenlik sorunları sonrası, hackerların saldırılarına uygulanan hukuk ve bunlar için oluşturulan güvenlik önlemleri olarak belirtilebilecektir. Bilişim hukuku açısından oldukça önemli olan bu hukuk dalı, KVKK’nın da alt salı sayılabilecektir.

Siber Güvenlik Hukuku, Uzay Hukuku

Siber Uzay Ve Siber Güvenlik

Siber Uzay ve Siber Güvenlik Nedir? Özet:             “Siber Uzay” olarak adlandırılan dijital dünya, günümüzde hızla gelişen bir alan haline gelmiştir. Bu alan, internet, bilgisayar sistemleri, akıllı cihazlar, sosyal medya platformları ve diğer birçok dijital araç ve hizmetleri içermektedir. Siber…

Blockchain Hukuku, Siber Güvenlik Hukuku

Nft’ler ve Siber Güvenlik

Nft’ler ve Siber Güvenlik Teknoloji insanla ilgili her şeyi değiştirmeye devam ediyor. İnsanın yaşam çemberinde ne varsa artık teknolojinin etkisiyle siber dünyaya yani internete taşınıyor. Bankaların şubelerinde bekleyen müşteriler yavaş yavaş azalırken ticaret neredeyse tamamen internete taşınmak üzere. Böylesi bir…

Siber Güvenlik Hukuku

Siber Risk Sigortası

Siber Risk Sigortası 1- Giriş             Gelişen teknolojiyle birlikte bu teknoloji sebebiyle oluşan riskler de aynı ölçüde artmış; dolayısıyla, siber güvenlik en popüler ve en çok konuşulan konular arasına girmiştir. Zira, küçük işletmelerden büyük işletmelere birçok firma çok ciddi bir…

Siber Güvenlik Hukuku

Türk ve Alman Hukukları Bakımından Siber Güvenlik

Siber Güvenliğe İlişkin Düzenlemelerin Türk ve Alman Hukukları Bakımından Karşılaştırılması A.Genel Olarak             Günümüzde bilgi ve iletişim sistemlerinin kullanımı hızla yaygınlaşmakta, bu sistemler hayatımızın her alanında önemli rol oynamaktadır. Kamu kurumlarına ek olarak enerji, haberleşme, su kaynakları, tarım, sağlık, ulaşım,…

Siber Güvenlik Hukuku

Sağlık Bilişiminde Siber Güvenlik

Sağlık Bilişiminde Siber Güvenlik Endüstri 4.0 ile birlikte her alanda hızlı bir dijitalleşme yaşanmaya başladı. Özellikle teknolojik cihazların internete bağlı nesneler (IoT) kapsamında hızla çoğalması, internetin sağladığı imkanların sağlık alanında da yoğun bir şekilde kullanılmasıyla Sağlık Bilişiminin gelişimi hız kazanmış…

Siber Güvenlik Hukuku

Uluslararası Siber Güvenlik Standartları

Siber Güvenlikte Uluslararası Standartlar 1. Giriş             Teknolojide yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler sonucunda Bilişim Teknolojileri hayatın her alanında boy göstermeye başladı. Tüm işletme ve kurumlar bu gelişmeden ve değişimden nasibini aldı. Hızlı bir dijitalleşme yaşandı ve yaşanıyor. Yaşanan bu…

Siber Güvenlik Hukuku

Siber Güvenlikte Devletlerarası Siber Saldırı

Dijitalleşen Dünya ve Güvenlikte Devletler Arası Siber Saldırı Sorunu: ABD Örneği Bağlamında Mueller Raporu ve Siber Güvenliğe Dair Başkanlık Emri GİRİŞ Günümüzde, özellikle gelişmiş ülkeler birçok alanda dijital yöntemlere dönerek gerek haberleşme, gerekse savunma sanayi başta olmak üzere muhtelif sektörlerde…