Ropörtaj: Atölye Üsküdar

Ropörtaj Veren: Atolye Üsküdar Kurucusu Av. Hilmi Türkmen / Üsküdar Bld. Bşk.

Ropörtör: Ali ERŞİN / Genel Koordinatör

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin bu Sayı’sında Üsküdar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanında kendilerini geliştirmeye önemli derecede vesile olan ve birçok projeyi aynı anda yürüten Atölye Üsküdar’ın fikir öncülerinden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Bey’i ağırlayacağız.

Sn. Hilmi Bey Atölye Üsküdar’ın çalışmalarından bahseder misiniz, ne tür çalışmalar yapılmaktadır ve bu çalışmalarda hangi yaş kitlesi hedeflenmektedir?

                Bir projeyi ya da iş fikrini hayata geçirme sürecinde girişimci olmak isteyenlerin, farklı konularda birçok problem ile karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Ülkemiz için yatırımın, üretimin, istihdamın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle; girişimcilere destek sağlamak, bu problemlerinin çözümlerinde yanlarında olmak, şirketlerini kurup başarıyla idame ettirmelerini sağlamak, yeni istihdam alanları açmak ve bu şekilde ülkemize ve insanlarımıza değer katmak hedefiyle yola çıktık. Başarı elde edecek girişimciler, gerek sosyal anlamda gerek ekonomik anlamda gerekse de istihdam anlamında ülkeye ciddi katkılar sağlar. İstedik ki vatandaşlarımız kendilerine göre yetersizliklerden veya imkânsızlıklarından dolayı, fikirlerinden ve kazanabileceklerinden vazgeçmesinler. Onlara elimizden gelebilecek destekleri sağlayalım. Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezini kurarak farklı süreçlerdeki girişimcilerin problemlerini çözmeye ve birçok açıdan girişimcilere destek olmaya başladık. Düzenlediğimiz kuluçka programları ile tekno girişimleri ve Teknofest, First Robotics Competition gibi ulusal-uluslararası teknoloji odaklı yarışmalara katılan ekipleri eğitim, ekipman, sarf malzeme, mentorluk ve yatırımcı ile buluşturma hizmetlerimiz ile destekliyoruz. Atölye Üsküdar’da 14-60 yaş arası girişimcilere ve girişimci adaylarına yönelik hizmetler sunmaya başladık. Çünkü onlar büyürse istihdam edilenler de büyür, onlar kazanırsa ülkemiz de kazanır.

Atölye Üsküdar’ın çalışmalarında hedeflenen amaç nedir? Özellikle gençlere sağlayacağı faydanın neler olduğunu düşünüyorsunuz? Bu noktada ana çıkış düşüncesi ve geleceğe yönelik olarak tahmin ettiğiniz faydalar nelerdir?

Atölye Üsküdar, yeni girişimlerin ve girişimcilerin ortaya çıkarılması, girişimcilerin niteliklerinin artırılması, girişimciliğin kariyer alternatifi olarak sunulması amacıyla tasarlanmış bir ekosistemdir. Bu bağlamda özellikle, yeni nesil teknolojileri temel alan tematik bir Fab-Lab kurulması, uygulama odaklı eğitim modellerinin geliştirilmesi, Endüstri 4.0 temelli Start-Up kültürünün üniversitelerde yaygınlaştırılması ve oluşturulan bu ekosistemde girişimcilerin, profesyonellerin, akademisyenlerin, öğrencilerin bir araya getirilerek girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması özel amaçlarını taşır.

Şu ana kadar Atölye Üsküdar’ın çalışmalarında hangi alanlarda kaç kişi yer aldı? Beklenen fayda sağlandı mı? Gençlerin ilgisi daha çok nelere oldu ve hedef kaç kişiye ulaşmaktır?

Atölye Üsküdar ile girişimcilere bir ekosistem olarak hizmet vermeyi amaç edindik. Projenin kurgulanma sürecinde nihai olarak bir programa dönüşmesini hedefledik. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası projelerde başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi görevlerinde yer alması, bu amaca ulaşıldığını açıkça göstermektedir. Zira an itibariyle Atölye Üsküdar, Üsküdar Belediyesi’nin toplamda 8 hibe destek çağrısının başvurusunda yer almasına ve 6 projede aktif olarak başvuru sahibi veya ortak olarak yer almasına olanak sağlamıştır. Çatı görevi gördüğü bu projelerle birlikte Atölye Üsküdar, başarıyla tamamlanmış ve bir operasyon haline gelmiş bir proje olmasının yanı sıra, kendi sürdürülebilirliğini fazlasıyla sağlayabilen, farklı paydaşların ve ortakların projelerini hayata geçirebilmelerine olanak ve altyapı sağlayan bir programa evrilmiştir. 2021 yılında Girişimcilik, FabLab ve Ideathon  programları ile çalıştaylara katılım sağlayan 912 kadın, 88 engelli ve 1.494 genç olmak üzere toplam 2.494 vatandaşımız oldu.

Bunun yanı sıra bu çalışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sektörden yeterli destek ve ilgi geldi mi? Geldiyse Atölye Üsküdar’ın öğrencileriyle üyeleri ile ne tür ilişkileri oldu?

Evet, sektörden yeterli ilgi ve desteği görüyoruz. Atölye Üsküdar’ın fizibilite çalışmaları için birçok kuluçka ve girişimcilik merkezini ziyaret ettik. Girişimcilerimize doğru networkü sağlamak adına da sürekli görüşmeler yapmaya devam ediyoruz. Paydaşlarımız ile üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda ortak projeler yürütmekteyiz.

Belediye başkanı olarak başka ne gibi projeleriniz vardır? Hem Atölye Üsküdar hem de diğer çalışmalar bazında ne gibi çalışmalarınız ve projeleriniz vardır?

Üsküdar Belediyesi olarak hibe projelerini yazma ve yönetmede başarılı olan bir kurumuz. Proje ekibimiz sürekli stratejik amaç ve hedeflerimize yönelik Üsküdar’ı ve ülkemizi kalkındıracak projeler yazmakta ve hayata başarıyla geçirmektedir. Girişimcilik programımız kapsamında proje sahibi olduğumuz e-ticaret alanında hizmet veren girişimleri destekleyeceğimiz E-Hub Üsküdar Projesi, ilkokul ve lise öğrencilerine girişimcilik yeteneklerini kazandırmayı amaçladığımız Gelecek Üsküdar Projesi ve proje ortağı olduğumuz tasarım odaklı girişimleri destekleyeceğimiz İskele Tasarım Hızlandırma Projesi, İsanbul’u uluslararası bir girişimcilik merkezine dönüştürmeyi hedeflediğimiz We-Are-İstanbul Projesi, kadın girişimcilerin desteklendiği İnovasyonda Kadın Projesi halihazırda yürütülen projelerdir. Ayrıca yakın zamanda geçici koruma altındaki Suriyeli girişimcileri desteklemek amacıyla Friend Üsküdar With Inclusive Approach ve Meta Üsküdar projelerini hayata geçireceğiz.

İstanbul’da yaşamayan gençler için hem gelecekleri adına hem de ülkelerine faydalı olabilmeleri adına hangi çalışmaları yapmalarını tavsiye edersiniz ve hangi çalışma stilleri ile mental anlamda nasıl hazırlanmalarını gerektiğini tavsiye edersiniz?

Artık internet sayesinde dünyanın farklı bir noktasındaki bilgiye kolaylık ile erişebiliyoruz. Devletimiz ülkemizdeki her şehrin aynı imkânlara sahip olması hususunda sürekli kalkınma çalışmaları yürütüyor. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak bu çalışmalarda yer alıyoruz. Atölye Üsküdar’da ve diğer hizmetlerimizin birçoğunda Üsküdar’da ikamet şartı aramıyoruz. Girişimi olan, ürün-hizmet geliştirmek isteyen tüm gençlerimizi Atölye Üsküdar’a bekliyoruz. Gelme fırsatı olmayanların çevrimiçi eğitim portalımızdaki eğitimlerimize veya webinarlarımıza katılmalarını tavsiye ederim.

Atölye Üsküdar’ın mentor, öğretmen ve diğer eğitim verenlerin sayıları ve çalışma şekilleri açısından örnek olması için bilgi verebilir misiniz? Atölye Üsküdar’da gerekse Üsküdar Belediyesinin diğer projelerinde Teknofest gibi veya TÜBİTAK gibi yarışmalarda ne gibi dereceleri ve başarıları oldu? Tabiki her proje değerlidir bundan da bahseder misiniz?

Atölye Üsküdar’da tam zamanlı olarak 5 teknik mentor çalışmaktadır. Ayrıca özel sektörde alanında uzman olan isimlerden oluşan 32 mentorumuz da girişimcilerimize ihtiyaçları doğrultusunda destek olmaktadır. Belediyemizin farklı merkezlerinde görev alan oldukça geniş bir eğitmen altyapısı bulunmaktadır. Planlanan eğitimlere yönelik eğitmenlerimiz talep edilen eğitimler için destek verebilmektedir. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Atölye Üsküdar takımlarından MayınCraft takımı; “İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışmasının Sosyal İnovasyon / Üniversite ve Üzeri Seviyesi Kategorisi’nde birincilik ve “En İyi Sunum” ödülünü almaya hak kazandı. TEAM IMU AV takımı; “Robotaksi Binek Otonom Araç” yarışmasının Özgün Araç Kategorisi’nde birincilik, “En Özgün Yazılım” ve “Jüri Sunum Özel” ödülünü aldı. İTÜ Bees R&D Team; “Çevre ve Enerji Teknolojileri” yarışmasında ikincilik, aynı zamanda “İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışmasının Sosyal İnovasyon / Üniversite ve Üzeri Seviyesi Kategorisi’nde üçüncülük ve “Sunum Özel” ödülünü almaya hak kazandı. NevaSoft takımı ise  “Sağlıkta Yapay Zekâ” yarışmasının Medikal Teknolojiler Kategorisi’nde üçüncülük ödülünü aldı. VisionAI Tech takımı “Biyoteknoloji İnovasyon” yarışmasının Üniversite ve Üzeri Seviyesi Proje Kategorisi’nde,  HEALEARN Takımı ise “Sağlıkta Yapay Zekâ” yarışmasının Medikal Teknolojiler Kategorisi’nde finalist oldu. Ayrıca Atölye Üsküdar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2022 yılı ulusal kazananı olarak “Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak” kategorisinde Türkiye’yi temsil edecektir.

Girişimciliğin ve özellikle teknolojinin ülkemiz ve gençlerimiz için ne tür katkıları olacağını düşünüyorsunuz? Bu alana nasıl bakılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz sloganı ile milli uzay programının başladığı bu dönemde biz de yerli ve milli teknolojinin milli teknoloji hamlesinin öneminin farkındayız. Refah düzeyi yüksek olan ülkelerin teknoloji alanında dünyada lider ülkeler olduklarını görüyoruz. Teknoloji ihracı tüm ülkeler için önemli bir gelir kaynağı. Teknoloji her gün gelişiyor, her gün yeni bir teknolojik ürün ile karşılaşıyoruz. Bu hıza yetişebilmek ve ülkemizin kalkınması için üretimin her aşamasında yer alınması gerekiyor.

Teknolojide bilinçlik olarak özellikle hukukun etkisinin ne aşamada olduğunu ve ne kadar önem verilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Gençlerin projelerde, girişimlerde ve diğer teknolojik şirketlerde hukuka vermesi gereken önemi ve ileride rahat hareket edebilmeleri için hukuka nasıl bakmaları gerektiğini ve kendilerini nasıl hazırlamaları gerektiğini düşünüyorsunuz?

Gençlerin her alanda hukuka uygun şekilde ilerlemelerini, gerçekleştirecekleri çalışmaların hukuki süreçlerini de mutlaka araştırmalarını tavsiye ederim.

Gençlere ve vatandaşlarımıza gerek teknolojik alanlarda gerek teknoloji dışındaki alanlarda gerekse eğitimsel faaliyetlerde genel olarak önerileriniz nelerdir? Açıklarsanız seviniriz

Kendilerini sürekli geliştirmelerini okuyan, araştıran bireyler olmalarını, hedefleri doğrultusunda yılmadan çalışmalarını tavsiye ederim. Eğitim ve iş hayatlarında başarılı olmak için işlerini planlı yürütmelerini tavsiye ederim. Gençlerimizin eğitimi ve gelişimi için gerek iktidar, gerekse de yerel yönetimler pek çok fırsat sağlıyor. Bu fırsatları takip etmelerini bunlardan yararlanmalarını öneririm.

Sayın Hilmi Bey’e çalışmaları ve Dergi’mize ropörtaj verdiği için teşekkür ederiz, kolaylıklar dileriz.

Atolye Üsküdar’ı incelemek için: https://atolyeuskudar.com/

Hukuk ve Bilişim Dergisi 12. Sayı‘sında yayınladığımız  “Teknofest Teknik Tasarım Raporu 1.’si – Hyperloop United” Röportajımızı okumak için bağlantıya tıklayınız.

Hukuk ve Bilişim Blog’un yenilenen tasarımına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.