Hukuk ve Bilişim Dergisi, İnternet Hukuku

Yargıda E-Duruşma Dönemi

Yargıda E-Duruşma E-Trıal In Turkısh Judıcıary System Konuk Yazar: Av. Cemal ARAALAN[1]* ÖZ Covid-19 pandemi salgının zorunlu kıldığı şartlar sonucunda, sanal ortamda ortamda duruşmaların gerçekleştirilmesine yönelik ihtiyaç artmış olup bunun neticesinde ise dünyada ve Türkiye’de bu alanda çok önemli birtakım…