Category

Yapay Zeka Hukuku

Yapay zeka hukuku, teknolojinin gelişmesi ve bununla beraber bilişim hukukunun da gelişmesi sonucu ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Yapay zekanın cezai sorumluluğu, yapay zeka buluşları gibi hususlarla ilgilenir.

Yapay Zeka Hukuku

Yapay Zekâ ve Otonomlaşma

Yapay Zeka ve Otonomlaşma İş Dünyası Yeni Bir Paradigmaya mı Geçiyor? Özet Yapay zeka ve otonomlaşma, çağımızın en çarpıcı teknolojik gelişmeleri olup geniş bir yelpazede potansiyel uygulamalara sahiptirler. Bu teknolojiler, birçok sektörde iş süreçlerini dönüştürme ve hatta çeşitli alanlarda toplumsal…

Yapay Zeka Hukuku

Türk Hukuku Kapsamında Yapay Zeka Halüsinasyonundan Doğan Hukuki Sorumluluk: Walters v. OpenAI

Türk Hukuku Kapsamında Yapay Zeka Halüsinasyonundan Doğan Hukuki Sorumluluk: Walters v. Openaı Giriş Yapay zeka (YZ), modern teknolojinin en heyecan verici gelişmelerini gerçekleştiren alanlardan biri haline gelmiştir. Bu hızlı gelişmelerle birlikte, YZ sistemlerinin kabiliyetleri de giderek artmaktadır. Ancak, hızlı gelişmeler…

Adli Bilişim, Yapay Zeka Hukuku

Deepfake ve Adli Bilişim

Deepfake ve Adli Bilişim Giriş Yapay zeka günümüzde hayatımızın her alanına girmiş bir kavram olmakla beraber 30 yıl önceki yapay zeka örnekleri ile günümüzdeki yapay zeka uygulamalarını aynı statüde kabul etmek mümkün değildir. Günümüzde yapay zeka suç işlerken kolaylıkla araç…

Yapay Zeka Hukuku

Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme (NLP)

Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme (NLP) 1. Bölüm: Yapay Zeka Nedir?             Yapay zeka sistemleri, belirli bir amaç doğrultusunda, kendisine sunulan verileri çeşitli algoritmik hesaplamalardan geçirmek suretiyle işleyen bir zeka türüdür. Yapay zeka alanının öncülerinden birisi olan John McCarthy,…

Telif Hukuku, Yapay Zeka Hukuku

Yapay Zeka ve Telif Hakları

Yapay Zeka ve Telif Hakları A. Yazılımlar ve Fikri Mülkiyet Hukuku Kişilerin fikri emeklerini koruma ve üreticiliği de teşvik etme işlevlerine sahip olan fikri haklar, herhangi bir şekilde sahibinin hususiyetini taşıyan ürünler ile onu meydana getiren kişiler arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır….