Tag

sağlık

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Sağlık Verilerinin Anonimleştirilmesi

Sağlık Verilerinin Anonimleştirilmesi Giriş Kişisel verilerin  varlığı ve korunması geçmişten bugüne kadar önemi artarak devam eden bir alandır. Geçmiş tarihlere bakıldığında henüz teknolojik gelişmeler kendini belirgin olarak hissettirmiyorken dahi kişisel veriler veri sahibi tarafından  korunmak istenmekte bu alanda imkanların elveriği…

Siber Güvenlik Hukuku

Sağlık Bilişiminde Siber Güvenlik

Sağlık Bilişiminde Siber Güvenlik Endüstri 4.0 ile birlikte her alanda hızlı bir dijitalleşme yaşanmaya başladı. Özellikle teknolojik cihazların internete bağlı nesneler (IoT) kapsamında hızla çoğalması, internetin sağladığı imkanların sağlık alanında da yoğun bir şekilde kullanılmasıyla Sağlık Bilişiminin gelişimi hız kazanmış…