Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Sigorta Hukukunda Tahkim

Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi 1.GİRİŞ Tahkim, tarafların aralarında çıkan uyuşmazlığı çözmek amacıyla kendi aralarında belirledikleri hakemlere başvurduğu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu yönteme hukukun her dalında rastlamak mümkün değildir. Tarafların, üzerinde kendi iradeleri ile tasarruf edemeyecekleri konularda…