Tag

mahkeme kararları ışığında kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

İdari Yaptırımlarda Kanunilik İlkesi ve İdari Yaptırımların Kişisel Verilerin Korunması Anlamında İncelenmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” Ve “Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber” Adlı Dokümanlarının İdari Yaptırımlar Hukuku Açısından Çağrıştırdıkları Üzerine Notlar Konuk Yazar: Av. M. Hakan ERİŞ A. Kavram olarak…