Marka ve Patent Hukuku

Marka Birleşmeleri

Marka Birleşmeleri 1.Giriş   Marka birleşmeleri, özünde tüketicilerin ürün hakkındaki algılanan kalitelerini arttırarak, onların ürünle ilgili tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. [Rodrigue ve Biswas, 2004] Marka birleşmelerinin temelini farklı gayeler oluşturmaktadır. Bunlar; Erişmeye girilen markanın sahip olduğu olumlu çağrışımlar…