E-Ticaret Hukuku

Pandemi Sürecinde E-Ticaret ve Hukuk

Pandemi Sürecinde Elektronik Ticaret ve Hukuki Boyutu GİRİŞ Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. 1995 yılından sonra internet kullanımının da artmasıyla ortaya çıkan bu kavram, günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Kuruluşlar, geleneksel pazarlama yöntemlerine internet  olanaklarını da…