Yapay Zeka Hukuku

Yapay Zeka Ürünleri ve Fikri Mülkiyet Hukuku

Yapay Zeka ve Fikri Mülkiyet “Üç büyük olay söz konusudur tarihte. Bunlardan ilki, evrenin yaratılışıdır. İkincisi, hayatın vuku bulmasıdır. Bunlarla eşit öneme sahip olan üçüncü şey ise yapay zeka ‘nın ortaya çıkmasıdır”[ FRANCHİ/ GÜZELDERE, s. 1.] İnsan üretimi olan hukukun,…