Tag

siber güvenlik

Siber Güvenlik Hukuku, Uzay Hukuku

Siber Uzay Ve Siber Güvenlik

Siber Uzay ve Siber Güvenlik Nedir? Özet:             “Siber Uzay” olarak adlandırılan dijital dünya, günümüzde hızla gelişen bir alan haline gelmiştir. Bu alan, internet, bilgisayar sistemleri, akıllı cihazlar, sosyal medya platformları ve diğer birçok dijital araç ve hizmetleri içermektedir. Siber…

Blockchain Hukuku, Siber Güvenlik Hukuku

Nft’ler ve Siber Güvenlik

Nft’ler ve Siber Güvenlik Teknoloji insanla ilgili her şeyi değiştirmeye devam ediyor. İnsanın yaşam çemberinde ne varsa artık teknolojinin etkisiyle siber dünyaya yani internete taşınıyor. Bankaların şubelerinde bekleyen müşteriler yavaş yavaş azalırken ticaret neredeyse tamamen internete taşınmak üzere. Böylesi bir…

Siber Güvenlik Hukuku

Siber Risk Sigortası

Siber Risk Sigortası 1- Giriş             Gelişen teknolojiyle birlikte bu teknoloji sebebiyle oluşan riskler de aynı ölçüde artmış; dolayısıyla, siber güvenlik en popüler ve en çok konuşulan konular arasına girmiştir. Zira, küçük işletmelerden büyük işletmelere birçok firma çok ciddi bir…

Siber Güvenlik Hukuku

Türk ve Alman Hukukları Bakımından Siber Güvenlik

Siber Güvenliğe İlişkin Düzenlemelerin Türk ve Alman Hukukları Bakımından Karşılaştırılması A.Genel Olarak             Günümüzde bilgi ve iletişim sistemlerinin kullanımı hızla yaygınlaşmakta, bu sistemler hayatımızın her alanında önemli rol oynamaktadır. Kamu kurumlarına ek olarak enerji, haberleşme, su kaynakları, tarım, sağlık, ulaşım,…

Siber Güvenlik Hukuku

Uluslararası Siber Güvenlik Standartları

Siber Güvenlikte Uluslararası Standartlar 1. Giriş             Teknolojide yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler sonucunda Bilişim Teknolojileri hayatın her alanında boy göstermeye başladı. Tüm işletme ve kurumlar bu gelişmeden ve değişimden nasibini aldı. Hızlı bir dijitalleşme yaşandı ve yaşanıyor. Yaşanan bu…

İnternet Hukuku

Dijital Diplomasi

Genel Olarak Dijital Diplomasi Giriş Gezegende, koronavirüs enfeksiyonunun ( COVID-19 ) yayılmasının neden olduğu değişikliklerden etkilenmeyecek neredeyse hiçbir insan faaliyeti alanı kalmadı. Diplomatik servisler de bu durumdan elbette etkilendi. (dijital diplomasi) “Yeni normal”, yenileri doğurur ve mevcut diplomatik etkileşim araçlarını…

Hukuk ve Bilişim Dergisi

Siber Zorbalık

Siber Zorbalık ve Türleri Giriş Günümüzde telefon, bilgisayar veya internet gibi bilgi ve iletişim araçları artık hepimizin hayatında büyük yer tutmaktadır. Sosyal medya faktörünün de devreye girmesiyle bireyler arası iletişim kitlesel boyuta ulaşmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte artık dakikalar içinde haberleşebiliyor,…

Siber Güvenlik Hukuku

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Ve Siber Güvenlik

Siber Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler ÖZET Çalışmanın temel amacı, iletişim teknolojileri, siber uzay ve uluslararası ilişkiler, güvenlik ve siber güvenlik kapsamındaki algılarının ve geldiği noktanın belirlenmesidir. Geleneksel, Uluslararası İlişkiler ve güvenlik kavramsal kuram ve kuramsal çerçevenin incelenmesinin ardından süreçlerin gelişimleri…