Tag

tenfiz

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Elektronik Ortamdaki İhtilaflara İlişkin Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Üzerine Bir Derleme

Elektronik Ortamdaki İhtilaflara İlişkin Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Üzerine Bir Derleme İçindekiler: Giriş: Milletlerarası Tahkimin Elektronik Ortamda Gerçekleşen Uyuşmazlıklardaki Yeri 2) Ülkemiz Bakımından Milletlerarası Tahkimin İhtiyacı ve Önemi 3) Hakem Kararlarının Nasıl Teşkil Edileceği 4) Elektronik Tahkim Uygulamaları 5) Elektronik…

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

ULUSLARARASI TAHKİM KARARININ TANINMASI, TENFİZİ İLE  YABANCI DEVLETLERİN İCRADAN BAĞIŞIKLIK SAVUNMASI

Uluslararası Tahkim Kararının Tanınması, Tenfizi ile Yabancı Devletlerin İcradan Bağışıklık Savunması Konuk Yazar: DR. Serhat ESKİYÖRÜK* ÖZET Kamu kurum ve kuruluşlarının özel hukuk ilişkilerinde daha sık şekilde yer almalarıyla birlikte, bu ihtilafların tahkim yoluyla çözümü, tahkim yargılaması sonucu verilen kararların…