Yapay Zeka ve Düzenlemeler

Yapay Zeka ve Giriş

Yapay zeka (AI), makinelerin tecrübeden öğrenmesini, verilere uyum sağlamasını ve insana atfedilmiş görevleri gerçekleştirmesini mümkün kılar. Bugünlerde zamanlı ayarlı kahve yapma makinesi, satranç oynayan bilgisayarlardan, sürücüsüz arabalara kadar birçok örneğini görmekteyiz. Bu bağlamda AI bilgisayar teknolojileri kullanarak, verileri işleyerek ve verilerdeki yazılımları tanıyarak belirli görevleri yerine getirecek şekilde eğitilebilir. (yapay zeka düzenlemeleri)

En basit ifadeyle yapay zeka, insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre devinimsel olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. İngilizce karşılığı olan “Artificial Intelligence” kısaltılmış hali olan AI sıkça kullanılmaktadır.

 Yapay, bilgisayarın insanlar gibi düşünmesini sağlayarak kompleks sorunları tıpkı insan gibi çözmesini destekler. Zeka ve akıl gerektiren sorunlar yapay zeka sayesinde bilgisayar yardımıyla etkili bir biçimde çözülebilir. Günümüzde birçok alanda kullanıldığı gibi bankacılık ve finans alanında da daha aktif ve işlerlik kazandırılarak kullanılabilmektedir. Sesli asistanlar,dil çevirileri,öneri sistemleri,navigasyon,sosyal güvenlik,sağlık hizmetleri,e-ticaret,bilişim gibi alanlarda aktif olarak kullanılımı artmaktadır.Bu da başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede yapay zekanın yer almasına neden olmaktadır.

Yapay Zeka Kullanım Alanları

Yapay zekâ uygulamaları bankalar için, pazar bilgisi elde etmek, bankalarda kullanılan bankacılık hizmetlerini müşterilere ulaştırmak ve iletişimi daha kolay şekilde artırmak gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu açıdan bankacılık ve banka müşterisi açısından büyük kolaylıklar sağlayan bir sisteme dönüştürülmüştür. Bankalarda kullanılan yapay zekâ uygulamaları, bankanın imajının daha fazla güçlenmesi ve bünyesinde bulunan müşterileri tutmak amacıyla ve daha yeni müşteriler çekmeyi ön plana aldığından, şubelerdeki yükü biraz da olsa azaltmak için ve müşterilerine daha hızlı hizmet vermeyi amaçladığı için internet ve mobil bankacılık uygulamalarına müşterilerini yönlendirmeye çalışmaktadır. Ancak bilinmesi gerekiyor ki, bu sistemlerin etkili kullanılabilmesi için güçlü altyapılar gerektirir. Dünyada birçok finansal altyapı buna uygun olduğu gibi bir kısım ülkelerde de gelişimini tamamlayarak entegre edilmesi de planlanmıştır. Önümüzdeki dönemlerde yapay zekanın aktif bir şekilde finans alanında daha da geliştirilerek kullanılması beklenmektedir.

   Bankacılık ve finans alanında yapay zekanın kullanımıyla müşteriler kendi kullanıcı adları ve kendi belirledikleri özel şifreyle bankacılık hizmetlerine bu yolla ulaşabilmektedir (Parasız, 2011, s. 61-62). İnternet bankacılığı zaman ve yer kavramından söz edilmeksizin, bir bilgisayar ile bankacılık hizmetlerinin internet üzerinden müşterilere sunulduğu dağıtım kanalı olarak ifade edilir. İnternet erişimine sahip olabilen her bilgisayar ile birlikte 24 saat boyunca erişim sağlanabilen bir dağıtım kanalıdır. Bankacılık sisteminde de çağın iletişim sistemi olarak öncüsü olan internet kullanımın yaygınlaşması klasik bankacılıkta bir devrim olarak görülmüştür. Öyle ki, para çekme dışında diğer tüm bankacılık hizmetlerinin internetteki sanal banka şubelerinden verilmesi mümkün hale gelmiştir. Tüm işlemlerin evden yapılması, fiziki bir paranın ortada dolanmaması gibi etkenler şubesiz bankacılığı gündeme getirmiştir.

Yapay zeka bankacılık alanında küresel anlamdaki dolandırıcılık ve tehdit unsurları noktasında da sektöre daha işlerlik kazandırılmıştır. Sektördeki sayısız güvenlik tehditine ve dolandırıcılık aktivitesine maruz kalmakta. Finansal riskin azaltılması konusunu değerlendirdiğimizde, yapay zeka altyapısıyla geliştirilen yeni çözümler ve yeni gelişmiş finansal modeller, bankaların fon akış analizlerini gerçek zamanlı olarak tespit etmelerine ve dolandırıcılık işlemlerinin keşfedildikleri anda durdurulmalarına yardımcı olacak. Bu şekilde banka müşteri mağduriyetinin önlenmesinin yanı sıra insanlar zaman,mekan algısı olmadan herhangi bir bankacılık işlemini çok fazla fiziksel bir efora maruz kalmadan,daha güvenilir bir şekilde yapılması planlanmıştır.   

Yapay Zeka Çalışma Sistemi

Özetle belirtmek gerekirse yapay zeka birçok alanda insanoğlunun hayatını ve bakış açısını zenginleştirdiği gibi bankacılık ve finans alanında da kendini devinimsel olarak geliştirerek bu alanda etkin hizmetler vermeye devam etmektedir.Yapay zeka müşteri memnuniyeti ve güvenlik açısından da yadsınamaz bir kullanıma sahip bu noktada banka müşteri memnuniyeti ve kullanımı alanine genişleterek arrtmıştır. Rekabet hukuku noktasında da ivme kazanarak ilerlemektedir.

Yapay zeka, birçok gizli katmana sahip sinir ağlarını kullanarak daha fazla ve daha derin verilere ulaşarak onları analiz eder. Buna en iyi örnek bugün tıp alanında kaydedilen ivmedir.Retinopati,yapay zeka ile taranan CT ve MR,lerin teşhisi açısından derin öğrenme, işlevsel sınırlandırma yaptığı için bu verilere daha sağlıklı ulaşmamızı sağlarken güvenilirlik kazandırır.

Yapay Zeka Düzenlemeleri

Yapay Zeka, ürünlere zeka ekleyerek kullanım açısından fonksiyonlarını zenginleştirir. Şu an dünyada kullanılan akıllı telefonlardaki Siri vb uygulamalar kullanım açısından fonksiyonellik kazandırır.      Yapay zekanın hayatın tüm mecralarında kullanılması, insanın yaşamındaki tüm olumsuzlukların giderilmesi, yaşlanmanın durdurulması ölümsüzlüğün keşfedilmesi beraberinde Tanrı ve inançsal anlamda yeni oluşumları beraberinde getirirken inancın ve tabuların yıkılmasını da beraberinde getirecektir. Doğru bildiklerimizin tekrar sorgulanmasına ve etik anlamda uygulamada değişkenlik gösterecektir. Bu sayede insansız orduları görmemiz pek mümkün hale gelecektir. Otonomlar ve katil savaş robotlarının hâkim olacağı bir dünya ile  karşı karşıya kalınabilir. Yapay zekanın hem dünya hem insan üzerinde etkili olmaya devam etmesi sosyal, siyasi, yapay zekanın hem dünya hem insan üzerinde etkili olmaya devam etmesi sosyal, siyasi,h ukuki, kültürel ve ahlaki sorunların oluşmasına da neden olacaktır. Sonuç olarak yapay zekânın etik bir unsur olarak değerlendirilmesini ve evrensel etik kurallarını zorunlu tutacak ilkeler bir unsur olarak değerlendirilmesini ve evrensel etik kurallarını zorunlu tutacak ilkeler oluşturulması gerektiği savunulmaktadır.

     Yukarda da izah etmeye çalıştığımız gibi yapay zeka finastan,eğitime,sağlığa,askeri alanda ve daha birçok alanda kullanılmış olması başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya ülkeleri tarafından yakın takip ve uygulamadadır.Küresel anlamda pazar bulmak ve finans elde etmek açısından da büyük kolaylık sağlayan yapay zeka tüm dünya ülkeleri tarafından kullanılmaktadır ve bu gidişle daha da kullanılmaya gelişerek ve dönüşerek devam edecektir.

Yazar: Yasemin ARSLAN IŞIK

Yazarın diğer yazılarını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Yapay Zeka Hukuku alanındaki diğer yazılara ise bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKÇA

Barutçu, S. (2010). “Mobil Pazarlama” (Derl. İ. Varinli ve K. Çatı). Güncel Pazarlama  Yaklaşımlarından Seçmeler. Ankara: detay yayıncılık.

Codevist. (2018, Ağustos). Fintek (Fintech) Nedir? 2019 tarihinde https://blog.codevist.com/fintech-nedir-8c57d871b2b8 adresinden alındı.

(Parasız, 2011, s. 61-62)