Tag

elektronik ticaret

E-Ticaret Hukuku

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) Kaydı Zorunlu Siteler ve Uygulamalarda Kullanım Prosedürü

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (Etbis) Kaydı Zorunlu Siteler ve Uygulamalarda Kullanım Prosedürü Konuk Yazar: Av. Begüm GÜREL (LL.M.) ÖZET Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), internet alışverişlerinde e-ticaret işlemlerini kayıt altına almayı, e-ticaret verilerini toplamayı ve doğru e-ticaret politikaları üretmeyi amaçlayan…

E-Ticaret Hukuku

E-Ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

E-Ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi E-Ticaret             Ülkemizde, teknolojinin artması ile e-ticaret hızla gelişim göstermiş, buna paralel olarak alışverişler de online ortama taşınmaya başlanmıştır. Giderek yaygınlaşmış olan bu uygulama bir yandan işimizi kolaylaştırmış olsa da, diğer bir yandan kötü niyetli…

E-Ticaret Hukuku

Elektronik Ticaret, Hukuk ve Pandemi

Elektronik Ticaret ve Pandemi  GİRİŞ Gün geçtikçe artan küreselleşme olgusu gelişim gösteren teknolojik imkânlar ile birlikte ekonomiyi son derece etkilemiştir. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ticaretin de şeklini değiştirmiştir. Bunların yanı sıra küresel bir salgın olan Covid-19 ile birlikte dünyada ve…

E-Ticaret Hukuku

Pandemi Sürecinde E-Ticaret ve Hukuk

Pandemi Sürecinde Elektronik Ticaret ve Hukuki Boyutu GİRİŞ Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. 1995 yılından sonra internet kullanımının da artmasıyla ortaya çıkan bu kavram, günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Kuruluşlar, geleneksel pazarlama yöntemlerine internet  olanaklarını da…

E-Ticaret Hukuku

E-Ticaret Siteleri ve Zorunlu Hukuki Metinler

ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN HUKUKİ METİNLER 1.GİRİŞ Elektronik ticaret, web sayfaları içerisinde bulunan sanal mağazalar veya sanal alışveriş merkezlerinden ürün veya hizmet alınması ve bunun ödemesinin internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesidir. İnternette alışveriş yapma imkanı sunan her site elektronik ticaret sitesidir. Elektronik ticaret anlam bakımından…